Vergoeding

Vergoedingen 2023

Ook in 2023 wordt dieetadvisering voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Soms zit in de aanvullende pakketten ook nog extra vergoeding. Voor vergoeding vanuit de basisverzekering wordt uw eigen risico aangesproken. Een uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar. Zij hebben geen eigen risico. Ook dieetadvies vanuit de ketenzorg valt buiten het eigen risico(zie hierna).  Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat ook niet ten koste van uw eigen risico. Of er een consult aan huis moet plaatsvinden bepaalt uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij geven dit dan aan in de verwijzing.

Ketenzorg

Wordt u voor een chronische aandoening zoals diabetes mellitus, cardiovasculaire aandoeningen (hart- en vaatziekten), copd (chronische longziekten)  of bent u een zogenaamde “kwetsbare” oudere, en wordt u hiervoor begeleidt door uw huisarts en een praktijkondersteuner dan wordt dieetadvies vergoed door de ketenzorgorganisatie waarbij uw huisarts is aangesloten. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Direct naar de diëtist

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u, zonder verwijzing naar de diëtist.

Tarieven

Dieetbehandeling bestaat uit een consult (evt. aan huis) waarbij u aanwezig bent. Dit heet “directe tijd”. Daarnaast is er tijd voor de uitwerking van uw dieetadvies; “het individueel dieetadvies” genoemd. Hierbij bent u doorgaans niet aanwezig. Voor huisbezoeken wordt er een toeslag in rekening gebracht.

VERGOEDINGEN WORDEN GEDECLAREERD PER KWARTIER/15 MINUTEN:  17,50 euro.

Dit betekent gemiddeld voor:

Intake: 60 minuten + individueel dieetvoorschrift 15-30 minuten

Vervolgconsult: 15 tot 30 minuten

Telefonisch consult: 15 minuten

Uitgebreid email consult: 15 minuten

Toeslag huisbezoek: 20 euro